Een verhuizing van machines is niet eenvoudig

Wanneer je een bedrijf hebt waarvan de omzet steeds groter wordt, kun je op een punt komen dat je bedrijfsruimte tekort komt. In zo’n geval is het verstandig om op tijd te gaan zoeken naar een andere, grotere locatie. Wanneer je op een bepaald moment een geschikte locatie gevonden hebt, kun je voorbereidingen gaan treffen om te verhuizen. Een verhuizing van machines is niet eenvoudig, vooral niet als het om grote, zware machines gaat. Je moet alles vooraf goed plannen. De verhuizing moet tot in de kleinste details zijn uitgewerkt. In veel gevallen gaat het om machines die voor speciale werkzaamheden gebruikt worden. Dan mag er tijdens de verhuizing zeker niets stuk gaan. Wanneer, om welke reden dan ook, de verhuizing vertraging oploopt nadat de machines al zijn losgekoppeld, ligt de productie langer stil dan gewenst. Daardoor zullen de kosten toenemen.

Het maken van een goede planning
Voordat de verhuizing van machines zal plaatsvinden, wordt er vaak lang aan de planning gewerkt. Het is niet dat je een zware machine even kan oppakken en verplaatsen. Omdat het transport meestal over de weg zal plaatsvinden, moet je voor een veilig transport zorgen. Er zullen misschien kruispunten afgesloten moeten worden. Voordat de machine op de afgesproken dag vervoerd kan worden, moet hij worden losgekoppeld, terwijl in de nieuwe ruimte alle aansluitingen al in gereedheid moeten zijn gebracht.

Het verhuizen
De persoon of personen die de verhuizing regelen, hebben vaak vooraf met medewerkers gesproken die veel van de machines afweten. Daardoor kan het verplaatsen van de machine zonder beschadiging of ongelukken verlopen. Ook zal er, voordat de planning helemaal in orde wordt gebracht, worden gekeken naar soortgelijke verhuizingen. De planner zou wat vergeten kunnen hebben, dat moet dan alsnog in orde gebracht worden. Alle werknemers moeten weten wanneer er verhuisd wordt. Omdat er meestal met kranen moet worden gewerkt, bestaat soms de mogelijkheid dat een eigen personeelslid deze bedient.

De verhuizing verzekeren
Bij het verplaatsen van een machine kan er altijd wat verkeerd gaan. Ondanks dat er op de voorbereiding niets aan te merken valt, kan tijdens het vervoer de machine onherstelbaar worden beschadigd. Daarom is het belangrijk dat je een goede verzekering hebt afgesloten. Er moet een nieuwe machine besteld kunnen worden. Omdat dat best een tijd kan duren zal de productie gedurende die tijd stilliggen. Omdat je niets kunt leveren, zul je daardoor financiële schade hebben. Als je je goed verzekerd hebt, zal ook deze schade worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Voordat je gaat verhuizen, moet je ervan overtuigd zijn dat je voor de volledig gedekt bent tegen schade.


Delen